facebook wirtualny spacer jak dojechać plan lekcji dla nauczycieli napisz do nas BIP wynajem sal
DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR DAR

Rekrutacja


 • Oferta szczegółowa
 • Regulamin rekrutacji Liceum Ogólnokształcącego
 • Regulamin rekrutacji Szkoły policealnej
 • Regulamin Komisji Rekrutacyjnej
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego
 • Wymagane dokumenty
 • Podania do szkoły

 • Szkoły dla dorosłych


 • Statut Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR
 • Statut LO Dla Dorosłych
 • Statut Szkoły Policealnej Dla Dorosłych
 • Plan lekcji
 • Czas pracy sekretariatu


  poniedziałek – nieczynny
  wtorek – 8.00–16.00
  środa – 8.00–16.00
  czwartek – 8.00–16.00
  piątek – 8.00–16.00
  sobota – 8.00-13.00
  niedziela – nieczynny


  Ogłoszenia


 • Harmonogram egzaminów poprawkowych i przeprowadzanych w terminie dodatkowym w Szkole Policealnej dla Dorosłych
 • Harmonogramy egzaminów zawodowych

 • Części pisemnej
 • Części praktycznej
 • Egzaminy semestralne

 • Harmonogram

 • *

  Oferta kształcenia Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie .

  TECHNIK GEODETA

  Do zadań Technika geodety należy wykonywanie pomiarów wysokościowych, obliczanie przemieszczeń, odkształceń obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz sporządzanie dokumentacji z wykonanych pomiarów. Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w: biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, firmach geodezyjnych i kartograficznych, organach administracji państwowej i samorządowej. Zapraszamy !

                                                                          

  powrót do listy szkół